analyticalsociaboy.txt-nifty.com > 花と緑と風

五月の木蓮

五月の木蓮

2006/05/03

東京薬科大学内の花壇にて

| トップページ |